دیوار پیش ساخته270سانتی
دیوار پیش ساخته270سانتی
دیوار پیش ساخته270سانتی
دیوار پیش ساخته270سانتی
دیوار پیش ساخته270سانتی
دیوار پیش ساخته270سانتی
کد محصول:
تعداد موجودی:۱عدد

دیوار پیش ساخته۲۷۰سانتی

جدول مشخصات دیوار پیش ساخته۲۷۰سانتی

مشخصات فنی

محصولات مربتط

عکس اسلایدرمحصولات مربتط
قطعات بتنی
مقایسه
قطعات بتنی
خاموت آماده مهندسی
مقایسه
خاموت آماده مهندسی
باکس بتنی 2×2
مقایسه